Together we aspire, together we achieve
CERTIFICARE IN DOMENIUL REGLEMENTAT

Pentru a avea asigurarea ca produsele sunt sigure si fiabile, se impune evaluarea si verificarea produselor cat si productia in fabrica conform unor sisteme adecvate de evaluare si de verificare a constantei performantei produsului si emiterea de catre producator a Declaratiei de performanta a produsului, care sa asigure performanta acelor caracteristici esentiale ale produsului pentru constructii legate de utilizarea lor preconizata.

Prin aplicarea marcajului CE pe un produs pentru constructii, fabricantii isi asuma responsabilitatea pentru conformitatea respectivului produs cu performanta declarata si respectarea cerintelor aplicabile referitoare la legislatia armonizata.

ALL CERT PRODUCT aplica reguli clare si eficiente pentru evaluarea si verificarea constantei performantei produselor, care tin seama de cerintele standardelor de referinta si a documentelor conexe aplicabile, cu respectarea principiilor de baza pentru un organism de certificare:

ü  Impartialitatea - asigurata prin structura organizatorica, sistemul de management adoptat si politicile stabilite,

ü  Accesul liberasigurat prin tratarea in mod egal si nediscriminatoriu a tuturor organizatiilor care solicita evaluarea

ü  Competenta personalului – demonstrata prin criteriile stabilite pentru selectarea, evaluarea si monitorizarea personalului utilizat in procesul de evaluare in vederea certificarii,

ü  Responsabilitatea - atat a ALL CERT PRODUCT cat si a organizatiei solicitante / certificate (contractual).

ü  Confidentialitatea datelor referitoare la clientii sai - este asigurata prin codul deontologic semnat de fiecare persoana care participa la procesul de evaluare si prin clauzele contractuale prin care se obliga sa respecte confidentialitatea informatiilor obtinute.

ü  Reactivitatea la reclamatii – este asigurata de structura organizatorica a  ALL CERT PRODUCT, precum si prin prevederile procedurate referitoare la tratarea oricarui tip de litigiu ce poate aparea in relatiile sale cu clientii.

ALL CERT PRODUCT isi desfasoara activitatea de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii in limita Cerintelor Fundamentale Aplicabile ConstrucÈ›iilor prevazute in ANEXA 1 la Regulamentul (UE) 305/2011 si anume: „ConstrucÈ›iile trebuie să corespundă, atât în ansamblu, cât È™i pe părÈ›i separate, utilizării preconizate, È›inând seama mai ales de sănătatea È™i siguranÈ›a persoanelor implicate de-a lungul întregului ciclu de viață al construcÈ›iilor. În condiÈ›iile unei întreÈ›ineri normale, construcÈ›iile trebuie să îndeplinească aceste cerinÈ›e fundamentale aplicabile construcÈ›iilor pe o durată de utilizare rezonabilă din punct de vedere economic”.

 

RETRAGERI SI ANULARI

Incapand cu data de 28.02.2017 se retrage certificatul CRP-394-16 pentru referential SR EN 771-1:2011 pentru CERAMUS S.A.

Contact
Str. Sachelarie Visarion, nr. 63,
sector 2, Bucuresti
Tel. / fax: +40 21 311 22 30
Tel. Mobil: +40 74 443 39 99
E-mail: produs@allcertproduct.ro
Internet: www.allcertproduct.ro
Termeni si conditii   Confidentialitate   Sitemap Toate drepturile rezervate ALLCERT PRODUCT